dll van DSM Trotting gebruikt

in pageData.vb volgende lijn in commentaar gezet

'Webnet.Logger.WriteLogXML(ConfigSettings.SitePath & ConfigSettings.LogFile_404, "Content error", "404 - " & Functions.DecodeString(Functions.GetQuerystringValue_String("404")), Functions.GetVisitorData(), "PageData.vb", ConfigSettings.NumberOfDaysToKeepLog)

omdat de decodestring Base64 gebruikt en dat dit niet in deze dll zit. Bij gebruik andere dll geen foutmelding op base64 maar dan wel op base32