Copyright & Disclaimer

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dreamfields BV is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk of te verbinden/linken met een andere websites. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming en bevat intellectuele eigendom van Dreamfields BV.

Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan de website, de teksten en/of foto's te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy.

Alle foto's, beeldmerken, woordmerken en handelsnamen op deze site zijn eigendom van Dreamfields BV en zijn beschermd door de nationale en internationale wetgevingen, tenzij anders aangegeven.

Zonder schriftelijke toestemming van Dreamfields BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken en inhoud. Deze website wordt geregeld door de Belgische wetten en het betrokken copyright behoort toe aan Dreamfields BV, Copyright 2010.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en houdt derhalve geen advies in ten aanzien van het gebruik van de vermelde producten of voor uw gezondheid. Dreamfields BV is niet aansprakelijk voor mogelijke schade voortvloeiend uit het (onjuiste) gebruik van de informatie. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Onze site kan links en verwijzingen bevatten naar andere internet-websites. Dreamfields BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy-praktijken van deze gelinkte sites.

Privacy

Persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mailadres, bedrijf, telefoonnummer e.d., wordt uitsluitend op vrijwillige basis aangeleverd door de bezoeker. Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. Dreamfields BV bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Voor meer informatie betreffende deze site kunt u een mail sturen naar info@curasano.com